O FIRMIE

Hodowla powstała na podstawie zezwolenia od Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1995 r. lecz badania i doświadczenia w hodowli kuropatw prowadzimy już od kilkunastu lat, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. Hodowla położona jest z dala od zabudowań i ruchliwych dróg. Ponadto posiada specjalistyczny nadzór weterynaryjny, wykonywane są okresowo badania bakteriologiczne i parazytologiczne.

Naszą kuropatwę cechuje bardzo duża zdolność adaptacyjna w środowisku oraz wynikająca z tego przeżywalność i rozrodczość, ponieważ przebywają w warunkach zbliżonych do środowiska naturalnego, dodatkową cechą jest coroczne wprowadzanie do stada podstawowego dzikich kuropatw.

Cechą szczególnie docenianą przez myśliwych jest duża siła witalna przejawiająca się w wybitnej lotności. Powyższe potwierdzone jest kilkunastoletnim okresem współpracy z kołami łowieckimi w zakresie introdukcji oraz polowań na terenie całego kraju i za granicą.